Tags: slachtoffers

Wateroverlast ebt weg in Thailand

De regen is minder en de wateroverlast ebt weg in Thailand. Veel van de ondergelopen gronden komen weer droog te vallen, alleen de zuidelijkste provincies blijven nog overlast houden. De regen die Thailand teistert sinds begin december, is minder geworden. Toch zijn nog meer dan 750.000 Thai getroffen door de hoge waterstand en leven ze feitelijk…